Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Aansluiting vermogen

Een vennootschappelijke jaarrekening gaat uit van bedrijfseconomische verantwoorde waarderings- en winstbepalingsnormen welke niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen en jurisprudentie op dit terrein.

 

Een fiscale jaarrekening gaat uit van fiscaal verantwoorde waarderings- en winstbepalingsnormen welke niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de belastingwetgeving en jurisprudentie op dit terrein.

 

Als gevolg van verschillen in waarderings- en winstbepalingsnormen ontstaan verschillen in vermogensposities. Doordat de respectievelijke jaarrekeningen veelal voor een verschillend doel gebruikt worden zal de eventuele keuzevrijheid van een lichaam in een waarderings- en winstbepalingsnorm voor de respectievelijke jaarrekeningen kunnen verschillen. Hiertegen bestaan geen bezwaren. Zo zal de vennootschappelijke jaarrekening mogelijk voor financieringsdoeleinden gebruikt worden.
Daarbij is de presentatie van een hoog rendement aan te bevelen boven een zo laag mogelijk rendement.
Voor het berekenen van de fiscale winst zal het omgekeerde van belang zijn.

 

Het is dus mogelijk dat de vennootschappelijke en de fiscale jaarrekening op veel afwijkende waarderings- en winstbepalingsnormen gebaseerd worden, om hieraan tegemoet te komen.

 

Vermogensverschillen ontstaan doordat bijvoorbeeld:

  • vennootschappelijk een reserve wordt gevormd die fiscaal niet is toegestaan;
  • fiscaal een reserve wordt gevormd die vennootschappelijk niet is toegestaan (vervangingsreserve);
  • vennootschappelijk anders wordt afgeschreven of een andere restwaarde (dient te of mag) worden gehanteerd;
  • een ander stelsel van voorraadwaardering (dient te of mag) worden toegepast.

Deze verschillen worden in de loop van het bestaan van het lichaam weer opgeheven. Zo zal het verschil in afschrijvingen of restwaarde bij verkoop / tenietgaan van het goed resulteren in een gelijke, hogere danwel lagere boekwinst.

U bevindt zich hier: Home Administratief Aansluiting vermogen