Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Inkomstenbelasting algemeen

De Nederlandse Antillen kennen een belastingheffing naar het inkomen van natuurlijke personen.

Het inkomen voor binnenlands belastingplichtigen bestaat uit het gezamenlijk bedrag van:

  • onroerende goederen (vraag 11j aangiftebiljet, artikel 4)
  • roerend kapitaal (vraag 13o aangiftebiljet, artikel 5)
  • onderneming en arbeid  (vraag 6d aangiftebiljet, artikel 6)
  • rechten op periodieke uitkeringen (vraag 10i aangiftebiljet, maar ook 6d aangiftebiljet, artikel 7)
  • artikel 11 (w.o. afkoopsommen, schadeloosstellingen e.d.; liquidatie-uitkering, winst uit aanmerkelijk belang (vraag 14k, 14m en 14r aangiftebiljet)

Ook niet inwoners van de Nederlandse Antillen kunnen belastingplichtig zijn voor de Nederlands Antilliaanse inkomstenbelasting. Bijvoorbeeld bij het aanhouden van onroerend goed in de Nederlandse Antillen, van spaartegoeden of verstrekte leningen (via bijvoorbeeld bronheffing in de vorm van de spaarvermogensheffing of bij hypothecaire zekerheidsstelling), directiesalarissen, ambtenarensalarissen van de Nederlandse Antillen of een aanmerkelijk belang in een Nederlands Antilliaanse vennootschap.

Op deze site kan u een informatie terugvinden inzake groot aantal van deze bronnen van inkomsten. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

U bevindt zich hier: Home Belastingadvies Inkomstenbelasting algemeen