Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Fictief rendement

fictief rendementIndien u als binnenlands belastingplichtige (niet-penshonado) aandelen (lidmaatschapsrechten of belangen) bezit in een of meerdere buitenlandse beleggingsmaatschappijen of vrijgestelde vennootschappen , dan dient u een fictief rendement aan te geven in uw aangifte inkomstenbelasting.

Het fictief  rendement bedraagt 4% van de waarde welke bij het begin van het kalenderjaar in het economische verkeer aan de aandelen, lidmaatschapsrechten en belangen kan worden toegekend.

Met  een buitenlandse beleggingsmaatschappij wordt bedoeld een lichaam dat niet op de Nederlandse  Antillen is gevestigd waarvan de bezittingen volgens de geconsolideerde balans grotendeels bestaan uit kredietverstrekkingen en beleggingen of daarmee overeenkomende werkzaamheden. 

Uitsluitend het fictief rendement dient aangegeven te worden, niet de werkelijk genoten dividenden. 


Op 3 oktober 2001 heeft de Directie der Belastingen een aanschrijving gepubliceerd waarin duidelijkheid is geschapen op een mogelijke samenloop tussen de fictiefrendementsbepaling en de daadwerkelijk genoten dividenden. In deze aanschrijving is bepaald dat de daadwerkelijk genoten dividenden buiten de belastingheffing blijven en dat het fictief rendement wordt belast tegen een vast tarief van 25% exclusief opcenten.  Het tarief is in 2005 verlaagd naar 15% exclusief opcenten.

 

Geen fictief rendement hoeft er te worden aangegeven, indien aandelen in kredietinstellingen, hypotheekbanken en verzekeringsmaatschappijen worden gehouden, die officieel op aan bepaalde effectenbeurzen zijn genoteerd of bij een belang in vennootschappen waarvan de feitelijke werkzaamheden aanmerkelijk verschillen van beleggen of daarmee overeenkomende werkzaamheden.

U bevindt zich hier: Home Belastingadvies Inkomstenbelasting algemeen Fictief rendement