Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Aangifte inkomstenbelasting

wist u dat logoVanaf 1995 kan de loonbelasting eindheffing zijn. Dit betekent dat onder bepaalde voorwaarden een belastingplichtige geen aangifte voor de inkomstenbelasting meer behoeft in te dienen. 

Een belastingplichtige is verplicht om uitreiking van een aangiftebiljet te verzoeken en deze in te vullen en in te dienen indien:

  • de aan inhouding van loonbelasting onderworpen inkomsten over loontijdvakken welke langer dan een maand samenvallen uit meer dan één dienstbetrekking of van meer dan één inhoudingsplichtige is genoten;
  • sprake is van scheiding van goederen;
  • of voor de loonbelasting:
  1. voor één of meer kinderen ten onrechte of tot te hoge bedragen kinderaftrek is verleend;
  2. ten onrechte of tot een te hoog bedrag pensioenaftrek als bedoeld in artikel 23F is toegepast;
  3. ten onrechte of tot een te hoog bedrag gehuwdenaftrek is verleend op grond van artikel 20, zesde lid;
  • op grond van artikel 8, vierde lid, van de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 een vermindering van loonbelasting is verleend.

Een eenmaal uitgereikt aangiftebiljet dient altijd ingevuld, ondertekend en tijdig teruggezonden te worden.

Teruggave inkomstenbelasting

wist u dat logoMet ingang van aanslagen over het belastingjaar 1999 opgelegd na 1 januari 2001 en de aanslagen over de belastingjaren vanaf 2000 krijgt de belastingplichtige ingehouden loonbelasting terug als hij recht heeft op meer dan NAfl. 150,- en de aangifte inkomstenbelasting is ingediend binnen 18 maanden na afloop van het belastingjaar. Indien een belastingplichtige tot NAfl. 300,- dient te betalen aan inkomstenbelasting krijgt hij een aanslag. Indien de belastingplichtige NAfl. 300,- of meer moet betalen krijgt hij altijd een aanslag. Een belastingplichtige die een loonbelastingvermindering heeft gekregen, dient een aangifte inkomstenbelasting in te vullen.

Bron: publicatie Directie der Belastingen 9 april 2001 in plaatselijke kranten.