Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Aangifte inkomstenbelasting

wist u dat logoVanaf 1995 kan de loonbelasting eindheffing zijn. Dit betekent dat onder bepaalde voorwaarden een belastingplichtige geen aangifte voor de inkomstenbelasting meer behoeft in te dienen. 

Een belastingplichtige is verplicht om uitreiking van een aangiftebiljet te verzoeken en deze in te vullen en in te dienen indien:

  • de aan inhouding van loonbelasting onderworpen inkomsten over loontijdvakken welke langer dan een maand samenvallen uit meer dan één dienstbetrekking of van meer dan één inhoudingsplichtige is genoten;
  • sprake is van scheiding van goederen;
  • of voor de loonbelasting:
  1. voor één of meer kinderen ten onrechte of tot te hoge bedragen kinderaftrek is verleend;
  2. ten onrechte of tot een te hoog bedrag pensioenaftrek als bedoeld in artikel 23F is toegepast;
  3. ten onrechte of tot een te hoog bedrag gehuwdenaftrek is verleend op grond van artikel 20, zesde lid;
  • op grond van artikel 8, vierde lid, van de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 een vermindering van loonbelasting is verleend.

Een eenmaal uitgereikt aangiftebiljet dient altijd ingevuld, ondertekend en tijdig teruggezonden te worden.

U bevindt zich hier: Home Belastingadvies Inkomstenbelasting algemeen Wist u dat? Aangifte inkomstenbelasting