Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Omzetbelasting algemeen

kassastrookDe Nederlandse Antillen kennen op de Bovenwindse eilanden een ander systeem van omzetbelasting (namelijk de BBO) dan op de Benedenwindse eilanden.

Op de  Benedenwindse eilanden is sinds maart 1999 de Landsverordening omzetbelasting 1999 van kracht. Belasting is verschuldigd over de levering van goederen en diensten, als ook de invoer van goederen. Dit is in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland (en de rest van Europa) geen belastingheffing over de toegevoegde waarde, maar een heffing per ondernemer. Het cumuleert daardoor, zonder dat de door de ondernemer betaalde Ob in aftrek mag worden gebracht op hetgeen deze ondernemer moet afdragen. Gelukkig is het tarief daarom ook niet zo hoog als in Nederland. Het tarief bedraagt 5%. Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen, waardoor er geen omzetbelasting verschuldigd is.

In de Landsverordening omzetbelasting 1999 zijn verscheidene vrijstellingen opgenomen. Sinds de invoering zijn echter al weer een groot deel van deze vrijstellingen geschrapt. Door vrijstellingen kan:

  • de ondernemer vrijgesteld worden;
  • de afnemer vrijgesteld zijn;
  • de import van het goed of dienst vrijgesteld zijn, of
  • de levering van goed of dienst vrijgesteld zijn.
Voorbeelden van wettelijke bepalingen zijn: de vrijstelling van omzetbelasting bij invoer voor bepaalde tax holiday bedrijven, aftrek van betaalde omzetbelasting bij invoer van bepaalde handelsgoederen, de kleine ondernemers regeling, de vrijstelling voor bepaalde dienstverlening aan offshore vennootschappen, levering van goederen en diensten aan de olieraffinaderij, vrijstelling op de verkoop van brood en water, etc., etc.

Zie de handleiding van de Belastingdienst.

U bevindt zich hier: Home Belastingadvies Omzetbelasting