Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

6% OB?

Wist u dat logoSchadeverzekeringsmaatschappijen vanaf 1 januari 2001 6% omzetbelasting berekenen? Dit is niet gebaseerd op een wettelijke bepaling, maar op een onderlinge afspraak tussen belastingdienst en schadeverzekeringsmaatschappijen.


Deze handelswijze is gebaseerd op mogelijke (!) toekomstige wetswijzigingen op dit punt welke alsdan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001 zullen worden ingevoerd. Reden voor dit afwijkende percentage is het feit dat de prestatie van verzekeringstussenpersonen belast zijn, maar dat zij dit niet kunnen verhalen op de verzekeringsmaatschappijen. Omdat de commissie veelal zo'n 15% bedraagt, zou de omzetbelasting hierover een extra last van 0,75% opleveren. Dit hebben ze naar boven afgerond tot 1%, zodat in totaal 6% omzetbelasting geheven wordt.

Door de toekomstige regeling zullen de verzekeringstussenpersonen voor de behaalde omzet geen omzetbelasting meer hoeven af te dragen. Tot op heden is echter de omzetbelasting nog steeds niet aangepast op dit punt!

Omzetbelasting over niet omzet?

Wist u dat logoOmzetbelasting moet worden berekend voor alle leveringen en diensten door een ondernemer in het heffingsgebied. Dus ook de verkoop van activa die geen handelsgoederen zijn. Bijvoorbeeld verkoop van een afgeschreven bedrijfsmiddel of de inruil van een auto van de zaak, maar ook doorbelasting van een management vergoeding.

CRIB nummer op factuur

Wist u dat logoPer 1 januari 2002 dient op facturen het door de Belastingdienst toegekende registratienummer vermeld te worden.


Door de invoering van de Algemene landsverordening Landsbelastingen zijn er wijzigingen aangebracht in de factuurplicht van een ondernemer. Hieronder volgt een beknopt overzicht met de wijzigingen op dit punt.
Als meest opmerkelijke punt kan genoemd worden dat per 1 januari 2002 op de factuur het door de Belastingdienst toegekende registratienummer van degene die de levering of de dienst verricht vermeld dient te worden.
Bij betaling voorafgaande aan of bij betaling in gedeelten voor de prestatie dient ter zake van die betaling of deelbetalingen vóór het tijdstip van de opeisbaarheid daarvan telkens een factuur uitgereikt te worden.
Detailhandelaren, exploitanten van horecabedrijven, loterijverkopers en ander door de Minister aan te wijzen andere categorieën ondernemers zijn ontheven van de verplichting tot uitreiking van facturen voor zover zij een doorlopend genummerde kasregistratie van de vergoeding bijhouden die voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Een juiste kassastrook moet bevatten:

  • de dag waarop de levering of de dienst wordt verricht;
  • naam en adres van de ondernemer die de levering of de dienst verricht;
  • het door de Belastingdienst toegekende registratienummer;
  • de vergoeding;
  • het belastingbedrag dat verschuldigd is geworden;
  • De ondernemer is verplicht om van zowel een factuur alsook van een kassastrook afschriften te maken en te bewaren.

Een juiste kassa zal daarom in staat dienen te zijn om dubbele kassastroken te printen, waarvan één rol bewaard wordt. Indien de ondernemer meerdere kassa?s heeft, dan dient elke kassa zijn eigen, van de anderen te onderscheiden, nummer te vermelden op de kassastroken.

U bevindt zich hier: Home Belastingadvies Omzetbelasting Wist u dat?