Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Winstbelasting algemeen

De winstbelasting van de Nederlandse Antillen heeft zich vanaf 1940 ontwikkeld tot de wetgeving zoals we die thans kennen. Daarvoor werd belasting geheven overeenkomstig de bepalingen van de inkomstenbelasting. Destijds was de nieuwe winstbelasting wetgeving gebaseerd op zowel de Nederlandse wetgeving, alsook de wetgeving van Nederlands Indië.

De Nederlandse wetswijzigingen daarna werden veelal niet gevolgd, waardoor de Nederlands Antilliaanse belastingheffing naar de winst behoorlijk is gaan afwijken van de Nederlandse. Dit komt voornamelijk doordat de Nederlandse Antillen te klein zijn om voor elke situatie wetgeving te ontwikkelen. Bovendien zijn de ondernemingen veelal stukken kleiner dan in Nederland.

Daarnaast werd de financiële offshore markt bediend met speciale wetgeving. Hierdoor werd het voor veel internationaal opererende concerns aantrekkelijk een deel van de belastingheffing tegen een laag tarief op de Nederlandse Antillen te laten belasten, in plaats van in een ander land tegen een hoog belastingtarief. Aruba heeft bij het verkrijgen van de Status Aparte in 1986 de belastingwetgeving overgenomen van de Nederlandse Antillen. Vanaf dat moment hebben zij echter een eigen ontwikkeling doorgemaakt, alhoewel op verschillende vlakken samengewerkt werd. Zeker de laatste jaren is het snel gegaan met het verder uiteen lopen van de wetgevingen, wat voornamelijk het gevolg was van de wijzigingen die de Nederlandse Antillen aanbrachten in de huidige wetgevingen en het invoeren van nieuwe belastingen.

Door de grote overheidstekorten in de Nederlandse Antillen werd de belastingwetgeving sterk uitgebreid en verscherpt. Het VAS systeem werd ingevoerd en van toepassing met ingang van 1 januari 1996 voor de onshore vennootschappen. Onder druk van de internationale financiële wereld is de Nederlandse Antillen gaan werken aan een nieuw raamwerk van belastingheffing. Deze zijn per 1 januari 2001 van kracht geworden.

Na het uiteenvallen van het Land van de Nederlandse Antillen zal de winstbelasting op Curaçao en van St. Maarten van elkaar gaan verschillen, zoals ook de winstbelasting van Aruba thans verschilt van die van de Nederlandse Antillen.

U bevindt zich hier: Home Belastingadvies Winstbelasting