Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Overgangsregeling offshore

Op 19 december 2001 is in de Staten van de Nederlandse Antillen het NFR aangenomen. Ten opzichte van de concepten zoals deze in 1999 waren aangenomen maar welke nog niet van toepassing waren verklaard zijn er wel enige wijzigingen aangebracht. 

 

OVERGANGSREGELINGEN NFR-REGIME
Op grond van de garantieverordening kunnen bestaande offshore vennootschappen (zie hierna) tot 2019 (1 juli 2020) onder het oude regime voor de winstbelasting blijven. Deze lange overgangsperiode stuit in de OECD weliswaar op problemen, maar de onderbouwing van deze periode is dusdanig dat de OECD hiervoor begrip heeft getoond, mede doordat landen in soortgelijke positie als de Nederlandse Antillen momenteel nog veel minder ver zijn met het aanpassen van hun wetgeving om tegemoet te komen aan de wensen van deze instelling. Nederland sluit zich voor wat betreft de Nederlandse Antillen in internationaal verband aan met de opvattingen van de OECD.

 

OVERGANGSREGELING VOOR OFFSHORE LICHAMEN
Om in ieder geval recht op de overgangsregeling voor het offshoreregime te hebben dient een lichaam opgericht te zijn:

  • vóór 1 juli 1999;
  • na 1 juli 1999 maar voor 1 januari 2002 wezenlijke activiteiten te hebben ontwikkeld.

Indien een lichaam is opgericht vóór de inwerkingtreding van het NFR kan zij opteren voor de offshore status. Vanaf de datum van inwerkingtreding van het NFR kan het lichaam nog 1 jaar gebruik maken van het offshore regime. Bestaande onshore vennootschappen kunnen, indien zij voldoen aan de voorwaarden, ook in dat eerste jaar na de inwerkingtreding van het NFR opteren voor het offshore regime, om daarna weer verplicht terug te keren naar het onshore (NFR) regime. 

 

BRK VANAF 1 JANUARI 2002
Artikel 11 van de BRK is onlangs zodanig aangepast dat de Nederlandse bronheffing op dividenduitkeringen met BRK bescherming zullen worden beperkt tot 8,3% en dat deze Nederlandse bronheffing als voorheffing voor de Nederlands Antilliaanse winstbelasting dient te gelden. Nadat de belastingplichtige in de Nederlandse Antillen (nihil) aangifte voor de winstbelasting heeft gedaan, zal Nederland de afgedragen bronheffing overmaken aan de Nederlands Antilliaanse overheid. Het is de verwachting dat de BRK zo wordt aangepast, dat de bronheffing in haar geheel verdwijnt.

MOGELIJKHEDEN NEDERLANDSE ANTILLEN VOOR DE TOEKOMST
Ondanks de invoering van het NFR en dus de afschaffing van het offshore regime in de winstbelasting zullen de Nederlandse Antillen een zeer belangrijke rol kunnen blijven spelen op het gebied van internationale tax planning. Allereerst kan gewezen worden op de ruime overgangsregelingen, zodat de Nederlandse Antillen voorlopig nog de bestaande offshore kan blijven bedienen. Daarnaast bieden (redelijk) nieuwe producten nieuwe mogelijkheden. Te denken valt aan de Nederlands Antilliaanse B.V., de Stichting Particulier Fonds en de E-commerce wetgeving. Ook het NFR is zo gek nog niet, want het biedt op een aantal punten aantrekkelijke mogelijkheden. Toekomstige verdragen (gesproken wordt onder andere met de Verenigde Staten, Italië, Luxemburg en Barbados) maken internationale tax planning nog steeds mogelijk.
U bevindt zich hier: Home Belastingadvies Winstbelasting Artikelen Winstbelasting Overgangsregeling offshore