Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Aangifte winstbelasting in functionele valuta

Wist u dat logoVanaf het aangiftebiljet winstbelasting over het boekjaar 2005 blijkt uit vraag S1 van de verzamelstaat van het aangiftebiljet dat de mogelijkheid geboden wordt om de aangifte op te stellen in buitenlandse valuta, waarna deze pas na de berekening van de belastbare winst wordt omgerekend naar Nederlands Antilliaanse guldens. De mogelijkheid werd in de praktijk al geboden vanaf het belastingjaar 2002. Het bij het aangiftebiljet behorende aangifteformulier moet altijd in Nederlands Antilliaanse guldens opgesteld worden!

Voorwaarden voor uitstel indiening definitieve aangifte winstbelasting

Wist u dat logoUitstel voor de indiening van het definitieve aangiftebiljet winstbelasting dient bij de Inspectie der Belastingen van het betreffende eilandgebied te worden aangevraagd. Indien niet binnen vijftien dagen na ontvangst op het verzoek is beschikt, is van rechtswege het uitstel verleend voor een periode van drie maanden. Belastingadviseurs hoeven het verzoek niet anders te motiveren dan met "Klant van belastingadviseur". Per eilandgebied zijn er voorwaarden gesteld waaraan voldaan moet worden, wil de Inspecteur uitstel verlenen. Zo moet voor het eilandgebied Curaçao de voorlopige aangifte van hetzelfde belastingjaar tijdig zijn ingediend en de definitieve aangifte van het daaraan voorafgaande jaar ook. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, wordt geen uitstel verleend.

Dit betekent dat een belastingplichtige op Curaçao die in een jaar de definitieve aangifte winstbelasting te laat heeft ingediend (rekening houdende met een eventueel verleend uitstel) geen uitstel voor de indiening voor toekomstige definitieve aangiften winstbelasting meer krijgt en dus eerst zonder uitstel op tijd moet zijn om in de toekomst weer uitstel voor de indiening te kunnen krijgen.

U bevindt zich hier: Home Belastingadvies Winstbelasting Wist u dat?